ПИРЛС 2021 ИСТРАЖИВАЊЕ

Основна школа ,,Десанка Максимовић“ из Футога једна је од 170 изабраних школа у Србији која ће учествовати у међународном истраживању ПИРЛС2021.

Организује га Међународна асоцијација за евалуацију образовних постигнућа – ИЕА, а носилац истраживања у Републици Србији је Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања уз подршку  Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Истраживање ће се у Србији спровести први пут и односи се на мерење развоја читалачке писмености ученика четвртих разреда.

Припреме за тестирање су у току а ако епидемиолошка ситуација буде дозволила, тестирање је планирано за март/април 2021.године