На основу Закона о јавним набавкама школа је у обавези да на свом сајту јавно објављује податке о поступцима јавних набавки.