Поштовани родитељи и драги ученици, у наставку следи текст са кратким освртом и описом посла педагога у нашој школи.

          Рад педагога је присутан у свим областима и сегментима рада школе. То је посао који није увек видљив, који не даје увек брзе резултате, али то не умањује његов значај и ефикасност.

        Школски педагог је стручни сарадник који у свом раду пружа помоћ и подршку ученицима, родитељима, учитељима и наставницима како би се што лакше и успешније носили са бројним изазовима.

Школски педагог ради на:

 • унапређивању образовно-васпитног рада у школи;
 • праћењу, подстицању и пружању подршке укупном развоју детета и ученика
 • развоју инклузивности школе;
 • стручним пословима у заштити од насиља и стварању безбедне средине за развој деце и ученика;
 • прати остваривање наставних планова и програма и школског програма;
 • прати и анализира резултате образовно-васпитног рада школе и предлаже мере за повећање квалитета образовно-васпитног рада;
 • прати напредовање ученика, уочава проблеме и обавља саветодавни рад;
 • води педагошку документацију;
 • сарађује са родитељима ученика;
 • сарађује са надлежним установама и институцијама које у свом делокругу делатности имају бригу и подршку о деци и младима;
 • учествује у раду стручних органа школе;
 • реализује професионалну оријентацију за ученике осмог разреда, разичите радионице са ученицима, учествује у испитивању зрелости за полазак у први разред, координише радом Ученичког парламента…..

Педагогу се можете обратити уколико вам је потребан савет, подршка, помоћ за решење појединих проблема и недоумица, помоћ приликом савладавања градива и учења, разговор о односима са другарима, прихваћеност од стране друге деце….

Милана Симичић, педагог школе