Име и презиме Задужење
Егеља Слободан Директор школе
Симичић Милана Педагог
Илић Снежана Психолог
Мицић Оливера Секретар школе
Ивачковић Весна Административно-финансијски радник
Хеско Сузана Шеф рачуноводства
Бомештар Мирослав Ложач
Гламочић Свето Домар
Сервирка у школској кухињи
Ветеха Вања Сервирка у школској кухињи
Гламочић Смиља Спремачица
Миљуш Драгица Спремачица
Остојић Жељка Спремачица
Ћургуз Милка Спремачица
Илић Јелена Спремачица
Каран Нада Спремачица