Име и презиме

Задужење

Егеља Слободан

Директор школе

Симичић Милана

Педагог

Илић Снежана

Психолог

Корица Давор

Секретар школе

Јојић Радмила

Административно-финансијски радник

Хеско Сузана

Шеф рачуноводства

Бомештар Мирослав

Ложач

Гламочић Свето

Домар

Косић Јорданка

Сервирка у школској кухињи

Кнежевић Рада

Сервирка у школској кухињи

Гламочић Смиља

Спремачица

Миљуш Драгица

Спремачица

Остојић Жељка

Спремачица

Ћургуз Милка

Спремачица

Илић Јелена

Спремачица

Каран Нада

Спремачица

Хајдер Милан

Спремачица