Име и презиме Задужење
Шимић Јелица Разредна настава I-IV
Керкез Мирјана Разредна настава I-IV
Милошевић Светлана Разредна настава I-IV
Љубичић Радмила Разредна настава I-IV
Мандић Нада Разредна настава I-IV
Рудовић Мирјана Разредна настава I-IV
Бранковић Маја Разредна настава I-IV
Вајагић Дрена Разредна настава I-IV
Васиљевић Вера Разредна настава I-IV
Ћоровић Добрила Разредна настава I-IV
Величковић Зорица Разредна настава I-IV
Матијевић Маја Разредна настава I-IV
Стојаковић Наташа Разредна настава I-IV
Марчић-Иђошки Татјана Разредна настава I-IV
Папрић Вујасиновић Нада Српски језик
Кучмаш Машковић Татјана Српски језик
Пејин Светлана Српски језик
Матијевић Славица Српски језик
Омчикус Милана Енглески  језик
Костић Сузана Енглески језик
Видивић Сања Енглески језик I-IV разред
Петровић Тијана

Орељ Софија

Немачки  језик
Пантовић Весна Ликовна култура
Васић Далиборка Хемија
Курјаков Ђорђе Музичка култура
Лонић Драгомир Историја
Васић Олга Историја
Зубер Мирослав Географија
Ерић Љиљана Географија
Варајић Снежана Физика
Рандељ Дарко Математика
Рандељ Бранка Математика
Ђорђевић Слободанка Математика
Граић Наташа Биологија
Станар Милица Биологија
Дукић Сава Техничко и информатичко образовање
Пулетић Небојша Техничко и информатичко образовање
Адамовић Гордана Информатикa и рачунарства
Клисарић Рајко Физичко васпитање
Шимуновић Катарина Физичко васпитање
Пивац Светлана

Стрика Бранислав

Продужени боравак
Матић Габријела Веронаука – српско православна