Наставно особље

Име и презиме

Задужење

Шимић Јелица

Разредна настава I-IV

Керкез Мирјана

Разредна настава I-IV

Марчић-Иђошки Татјана

Разредна настава I-IV

Милошевић Светлана

Разредна настава I-IV

Љубичић Радмила

Разредна настава I-IV

Мандић Нада

Разредна настава I-IV

Рудовић Мирјана

Разредна настава I-IV

Бранковић Маја

Разредна настава I-IV

Пивац Светлана

Разредна настава I-IV

Вајагић Дрена

Разредна настава I-IV

Васиљевић Вера

Разредна настава I-IV

Ћоровић Добрила

Разредна настава I-IV

Величковић Зорица

Разредна настава I-IV

Матијевић Маја

Разредна настава I-IV

Стојаковић Наташа

Разредна настава I-IV

Ступар Невена Разредна настава I-IV

Илишевић Милана

Продужени боравак 

Папрић Вујасиновић Нада

Српски језик

Кучмаш Машковић Татјана

Српски језик

Пејин Светлана

Српски језик

Матијевић Славица

Српски језик

 

 

Омчикус Милана

Енглески  језик

Костић Сузана

Енглески језик

Маринковић Снежана

Енглески језик I-IV разред

Зелић Марко

Сабрина Ладичорбић

Немачки  језик

Медвеђ Самуел

Матерњи језик са елем. нац.кул. – Словачки

Шовљаков Александра

Ликовна култура

Васић Далиборка

Хемија

Курјаков Ђорђе

Музичка култура

Шовљаков Мара

Историја

Ђурић Николина

Историја

Зубер Мирослав

Географија

Ерић Љиљана

Географија

Варајић Снежана

Физика

Рандељ Дарко

Математика

Рандељ Бранка

Математика

Ђорђевић Слободанка

Математика

Граић Наташа

Биологија

Станар Милица

Биологија

Дукић Сава

Техничко и информатичко образовање

Пулетић Небојша

Техничко и информатичко образовање

Адамовић Гордана

Информатикa и рачунарства

Клисарић Рајко

Физичко васпитање

Бикицки Ирена

Изборни спорт

Шимуновић Катарина

Физичко васпитање

 

Грађанско васпитање

Матић Габријела

Веронаука – српско православна