НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА РОДИТЕЉА БУДУЋИХ ПРВАКА

Полазак детета у школу је један од најважнијих догађаја не само у његовом животу, већ у животу целе породице.

С почетком школовања мења се организација свакодневног живота породице, а дете мења своје навике, обавезе и одговорности. Како ће се дете снаћи у школи и прихватити своје нове обавезе и окружење у великој мери зависи од његовог дотадашњег развоја и васпитања, али и од спремности и умешности родитеља да му у томе помогну.

Одговори на најчешћа питања родитеља будућих првака требало би да помогну родитељима да први сусрет детета са школом прође без пуно дилема и зебњи, да пробуди радозналост и мотивише га на стицање нових знања и искустава.

Како да разговарамо са  дететом о школи?

Разговор са дететом не сме бити монолог родитеља. Мотивишите дете за разговор и оставите му довољно простора да вас пита све што га занима о школи. Подстакните га да Вам каже како оно размишља о школи, шта је чуло од својих вршњака и старијих другара, шта ће се променити у његовом животу када крене у школу.

Поделите са дететом своје искуство када је полазак у школу и школовање у питању. Причајте му о томе како је изгледао Ваш први дан у школи, кога се сећате од својих школских другова, чему сте се у школи радовали, а од чега стрепели, како сте превазилазили ситуације које су вам биле непријатне. Немојте измишљати или улепшавати своје доживљаје да бисте му школу или себе приказали у бољем светлу. Будите искрени. Покажите му своје фотографије из тог периода. Необавезно прошетајте са дететом до његобе „будуће“ школе, проведите неко време у дворишту, прошетајте ходницима.

Како да припремимо дете за тестирање у школи?

Провером спремности детета за полазак у школу не испитује се нешто што се може научити за пар дана, нити се провера степен знања из будућих школских предмета (српски језик, математика), већ се испитује способност детета да та и друга знања усвоји и примени „сутра“ када крене у школу. Понашање детета приликом испитивања и постигнуће на тесту много зависе од целокупног дотадашњег развоја детета. Стога су непотребне и погрешне све специјалне припреме детета за тестирање, јер се њима оно само застрашује и оптерећује. Детету ћете највише помоћи ако му објасните да ће отићи код једне тете или чике и да ће са њом/њим радити већ њему познате ствари-да ће цртати и разговарати, да ће одговарати на нека питања и гледати неке слике, да ће нешто знати, а нешто неће и да МОЖЕ ДА НЕ ЗНА и СМЕ ДА ПОГРЕШИ.

Да ли је потребно да дете учимо да чита и пише?

Од детета које полази у школу се не очекује да зна да чита и пише.

Иако родитељи често повезују способност детета да чита и пише са спремношћу за полазак у школу, чињеница је да то није увек тако. Дете може добро да зна да чита и пише, а да не буде спремно за полазак у школу и обрнуто-може бити спремно чак и ако не познаје ни једно слово.

Постоје много важније ствари које су предуслов за лакше и успшније усвајање техника читања и писања, а које се са предшколским дететом могу вежбати:

 • развој графомоторне вештине (развој мишића шаке и прстију и усклађивање координације вида и покрета, правилно држање оловке). Корисне вежбе: цртање обичном оловком и дрвеним бојицама, играње тестом, вајање пластелина и глине, низање куглица различитих величина, сецкање маказама.
 • усвајање фонематске анализе речи ( дете уме да препозна и именује гласове од којих је сачињена реч). Корисне вежбе:“ Које све гласове чујеш у речи МАМА?“; „Да ли у речи ВЕРА чујеш глас Р?“; „Сада ћу ти рећи неколико речи, сваки пут кад чујеш глас М пљесни рукама“.
 • развијање дететове радозналости и жеље за стицањем знања

На крају, дететово интересовање за слова и мотивисаност да Вам поставља питања како би препознало неко слово или прочитало написано су Вам основни критеријум да ли и колико треба да га учите читању и писању.

Која деца су у обавези да се на пролеће упишу у први разред?

У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске 2022/2023. године има најмање шест и по, а највише седам и по година. То су, дакле, сва деца која су рођена  од 1. марта 2015. до 1. марта 2016. године.

Када почиње упис у школу и шта је потребно приложити од докумената?

Упис и свим основним школама почиње 1. априла. За упис детета у први разред потребни су следећи документи:

 1. Дететов извод из матичне књиге рођених (може и фотокопија)
 2. Доказ о пребивалишту
 3. Потврда о лекарском прегледу детета (може се предати и накнадно)
 4. Потврда о похађању припремног предшколског програма у предшколској установи – потврда се обично предаје накнадно на дан свечаног пријема првака.                                              Родитељи више нису у обавези да школи, приликом уписа ученика, достављају  документа под редним бројем 1.и 2. у папирној форми, већ ће имати могућност да поднесу захтев да школа у њихово име наведена документа прибави електронским путем. И поред наведеног, родитељи, односно други законски заступници ученика, наведена документа могу и даље по свом избору да достављају школи у папирној форми

Да ли се у школу могу уписати и деца млађа од шест и по година?

У школу се може уписати и дете старости од шест до шест и по година. То су, ове уписне године, деца рођена од 1. марта 2016. до 1. септембра 2016.године. Проверу спремности детета врши психолог школе применом стандарних поступака и инструмената.

Да ли и како родитељ може да бира школу у коју ће уписати дете?

Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе. На захтев родитеља школа може да упише и дете које (по адреси) не припада подручју изабране школе. Потребно је да родитељ, односно старатељ детета, поднесе захтев изабраној школи најкасније до 1.фебруара текуће календарске године у којој се врши упис. Многе школе и касније, према својим капацитетима, примају захтеве родитеља.

Шта је то тестирање?

Тестирање је нормалан, саставни део уписне процедуре и већина деце (и родитеља) га тако и доживљава. То је испитивање које обављају школски психолог или педагог у самој школи да би се утврдило колико је дете зрело за школу. Важно је да баш ВИ-мама или тата, или оба родитеља заједно, доведете дете на тестирање, а не да оно дође са баком, тетком, старијим братом… Приликом тестирања се узимају и одређени подаци о дететовом дотадашњем развоју (развој говора, усвајање хигијенских навика, прележане болести, дотадашње повреде…) и неким особеностима у понашању (да ли сиса прст, пишки ноћу у кревет, грицка нокте, спава само у кревету, да ли је помишљењу родитеља дете тврдоглаво, дружељубиво…) које најбоље знају родитељи.

Након обављеног испитивања детета психолог/педагог школе ће са Вама поново обавити разговор о детету-разменити своје утиске са Вама о понашању детета у тест ситуацији и резултатима које је дете постигло.

Чему служе подаци који се добију тестирањем?

Тестови служе, пре свега, стручној служби школе (психолог/педагог) и учитељима будућих првака. Информације и подаци који се добију приликом разговора са родитељем и тестирањем детета омогућују:

 • да се упозна дете које креће у школу (његове способности, интересовања, социјална и емоционална зрелост, неке особености…)
 • да се уједначе одељења првог разреда (то значи да се формирају приближно иста одељења по свом саставу и структури)
 • да се добије општа слика о нивоу психофизичког развоја све деце која полазе у школу (степен припремљености целе генерације)
 • да се на време уоче могуће тешкоће у савладавању градива или социјализацији која поједина деца могу да имају како би им се на најбољи могући начин могло помоћи.

Снежана Илић, дипл.психолог

практичар Системске породичне психотерапије