Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке можете погледати и преузети овде.