ШТА ЈЕ УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ?

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

ЗБОГ ЧЕГА ЈЕ ЗНАЧАЈНО ПОСТОЈАЊЕ УЧЕНИЧКИХ ПАРЛАМЕНАТА?

  • Због тога што гарантује основне слободе ученика, кроз остваривање права на слободу говора, изражавања, слободу удруживања, слободу изражавања сопственог мишљења.
  • Ученички парламент омогућава лични развој ученика.
  • Доприноси побољшању атмосфере у школи.
  • Доприноси развоју колективног односа и изградњу партнерства са наставницима, стручним сарадницима, директорима и органима школе.
  • Ученички парламент је место које омогућава сарадњу, уважавање различитих аргументација и ставова.
  • Ученички парламент подразумева усвајање демократског знања и вредности, кроз прихватање различитости.
  • Омогућава бољу комуникацију и подстиче доношење заједничких одлука прихватљивих за све стране.

Ученички парламент чине по два представника ученика седмог и осмог разреда. Парламент се  бира сваке године,а његовим радом руководи председник.