Ученички парламент

ШТА ЈЕ УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ?

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

 

Програм рада Ученичког парламента за школску 2018-2019.годину

Чланови Ученичког парламента за школску 2018-2019.год.