Овде можете погледати Извештај о финансијском пословању ОШ "Десанка Максимовић" Футог за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године:  ( Извештај)