ШТА ЈЕ ТО ТЕСТИРАЊЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ, ЧЕМУ СЛУЖИ И КАКО РОДИТЕЉИ ДА ПРИПРЕМЕ ДЕЦУ ЗА ЊЕГА

Припремила: Снежана Илић, психолог школе

Тестирање није баук-а шта је?

 • Има доста родитеља који тестирање деце пред полазак у школу доживљавају као баука.Да би се то разбило, потребно је да се родитељи што боље упознају са тим шта је то тестирање и чему служи.
 • То је испитивање које обављају школски психолог или педагог-у самој школи, да би се утврдило колико је дете зрело за школу
 • Врло је важно да баш ВИ –мама или тата,или оба родитеља заједно, доведете дете на тестирање, а не да оно дође са баком, деком, старијим братом..Приликом тестирања се узимају и одређени подаци о дететовом дотадашњем развоју (развој говора,прележане болести, дотадашње повреде) неким особеностима у понашању (да ли сиса прст, пишки ноћу у кревет, грицка нокте, да ли спава само  кревету, да ли је по мишљењу родитеља дете ведро, дружељубиво, тврдоглаво…) које најбоље знају родитељи и једино они могу да их дају како треба. Након обављеног испитивања детета психолог/педагог школе ће се вама поново обавити разговор о детету-разменити утиске са вама о понашању детета у тест ситуацији и за родитеље разумљивим језиком вас известити о резулатаима које је дете постигло.

Шта родитељи треба да знају о тестирању

 • Кроз разговор са родитељем, дечији цртеж породице, разговор и дружење са дететом и примену самог теста, психолог/педагог школе настоје да стекну што потпунији увид у целокупни дотадашњи развој и искуство детета, како би се видело колико је дете спремно за полазак у школу. Психолог/педагог тестирањем утврђују:
 • Степен развијености дететове графомоторике, памћења и говора
 • Прате његова дотадашња општа знања, начин мишљења и закључивања, начин усмеравања и одржавања пажње
 • Региструју којим појмовима и вештинама је дете већ овладалоод оних који су значајни за усвајање наставног градива
 • Како решава неке практичне проблеме
 • Колико је емоционално и социјално зрело

Како да родитељ припреми дете за тестирање у школи?

 • Тестирањем се не испитује нешто што се може научити за два -три дана, нити се проверава степен знања из будућих школских предмета (рачунање, писање), већ се испитује способност детета да та и друга знања усвоји и примени “сутра“ када крене у школу.
 • Понашање детета приликом испитивања и успех на тесту много зависе од целокупног дотадашњег развоја детета. Стога су непотребне и погрешне све специјалне припреме детета за тестирање, јер се њима оно само застрашује или оптерећује да учи напамет питања и одговоре из теста (који су вам често погрешно пренети), или да учи слова, читање “на брзака”.
 • Да буде јасно-тест по правилу нема функцију елиминације-он не служи да се види може ли дете у школу или не.
 • Детету ћете највише помоћи и најбоље га припремити за тестирање ако му објасните да ће се тамо дешавати њему познате ствари-да ће да црта и разговара, да одговара на нека питања и да решава неке задатке, да ће нешто да зна а нешто неће и да МОЖЕ ДА НЕ ЗНА и СМЕ ДА ПОГРЕШИ.

Чему служи тестирање ?

 • Тестови служе, пре свега, стручној служби школе (психолог/педагог) и учитељима будућих првака. Подаци који се добију приликом анкетирања родитеља и тестирања детета омогућују:
 • Да се упозна дете које креће у школу (његове способности, потенцијали, социјална и емоционална зрелост, његове особености…) како би се пратио његов развој и напредовање
 • Да се уједначе одељења првог разреда (то значи да се формирају по саставу приближно иста одељења)
 • Да се добије општа слика о нивоу психофизичког развоја све деце која полазе у школу (степен припремљености целе  генерације)
 • Да се открију деца која могу да имају тешкоћа у учењу и прилагођавању на школску средину

КАКО ПРИПРЕМИТИ ДЕТЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

 • Сва искуства и сви васпитни утицаји којима је дете до сада било изложено својеврсна су припрема за почетка школовања. А то значи да, осим онога што је стекло наслеђем, од услова  у којима је дете живело и како се развијало, шта је колико и на који начин добило од родитеља и других одраслих за то време највише зависи у какву ће личност израсти и колико је спремно да прихвати промене које доноси полазак у школу.
 • У најширем смислу припреме за полазак у школу, трудите се да барем сат времена дневно проведете активно се бавећи својим дететом. Разговарајте са њим, распитујте се како је било вртићу, како са другарима. Нека дете на ваша питања одговара конкретно. Инсистирајте да заврши започету мисао. У заједничкој активности са дететом, или док му читате, или гледате заједно неки програм постављајте му питања која га стављају у активну позицију и покрећу на размишљање-шта ти мислиш о овоме; како би још могло да се уради; шта би ти урадио да си на месту…

КОЈА ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ МОГУ ПОМОЋИ ДА ДЕТЕ ЛАКШЕ И УСПЕШНИЈЕ ПРИХВАТИ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ДОНОСИ ПРВИ РАЗРЕД

 • Изговара све гласове јасно и разговетно
 • Уме да саслуша друге, поставља јасна питања када га нешто занима и јасно одговара на постављена питања
 • Оријентише се у простору и времену-савладало је временске одреднице јуче, данас, сутра, пре/после и просторне  одреднице-лево/ десно, горе/ доле, изнад/испод
 • Уме да црта (када црта људску фигуру црта главу, тело са рукама и ногама, уз приказивање свих детаља-очи, нос, уста, учи, коса прсти, одећа) и користи маказе
 • Способно је да вољно усредсреди и задржи пажњу преко 20 минута на одређеној активности или предмету, а концетрација му је таква да је не нарушавају случајни звуци и појаве са стране (цвркут птица поред прозора, лупкање капи…)
 • Воли да слуша приче које му читате и уме да их преприча
 • Способно је да размишља на нивоу конкретних операција (уме да разврста предмете по боји, облику, величини, дебљини, уочава сличности и разлике између предмета, изводи једноставне закључке типа:меда је животиња, куца је животиња-и меда и куца су животиње)
 • Може да буде одвојено од родитеља дуже време (више сати или дана)
 • Вешто је у слагању пузли (слагалица) и лего коцки
 • Уме да прихвати пораз-не расплаче и не наљути када нпр. изгуби у игри “Не љути се човече”