План мера у циљу безбедности ученика, родитеља и запослених у ОШ „Десанка Максимовић“ за време реновирања школе