СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ НАСТАВНИКА

 

Р.БР

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА

ПРЕДМЕТ

 

СТАТУС ЛИЦЕНЦЕ

1

ПИВАЦ СВЕТЛАНА

РАЗРЕДНА НАСТАВА I – IV

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

2

ВАЈАГИЋ ДРЕНА

РАЗРЕДНА НАСТАВА I – IV

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

3

ВАСИЉЕВИЋ ВЕРА

РАЗРЕДНА НАСТАВА I – IV

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

4

ЋОРОВИЋ ДОБРИЛА

РАЗРЕДНА НАСТАВА I – IV

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

5

ВЕЛИЧКОВИЋ ЗОРИЦА

РАЗРЕДНА НАСТАВА I – IV

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

6

МАТИЈЕВИЋ МАЈА

РАЗРЕДНА НАСТАВА I – IV

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

7

СТОЈАКОВИЋ НАТАША

РАЗРЕДНА НАСТАВА I – IV

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

8

ШИМИЋ ЈЕЛИЦА

РАЗРЕДНА НАСТАВА I – IV

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

9

КЕРКЕЗ МИРЈАНА

РАЗРЕДНА НАСТАВА I – IV

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

10

МИЛОШЕВИЋ СВЕТЛАНА

РАЗРЕДНА НАСТАВА I – IV

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

11

ЉУБИЧИЋ РАДМИЛА

РАЗРЕДНА НАСТАВА I – IV

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

12

МАНДИЋ НАДА

РАЗРЕДНА НАСТАВА I – IV

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

13

РУДОВИЋ МИРЈАНА

РАЗРЕДНА НАСТАВА I – IV

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

14

БРАНКОВИЋ МАЈА

РАЗРЕДНА НАСТАВА I – IV

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

15

МАРЧИЋ ИЂОШКИ ТАТЈАНА

РАЗРЕДНА НАСТАВА I – IV

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

16

ПАНТЕЛИЋ ОЉА

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК I – II

ПРИЈАВЉЕНА ЗА ИСПИТ

17

СТРИКА БРАНИСЛАВ

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК I – II

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

18

ПАПРИЋ ВУЈАСИНОВИЋ НАДА

СРПСКИ ЈЕЗИК

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

19

КУЧМАШ МАШКОВИЋ ТАТЈАНА

СРПСКИ ЈЕЗИК

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

20

ПЕЈИН СВЕТЛАНА

СРПСКИ ЈЕЗИК

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

21

МАТИЈЕВИЋ СЛАВИЦА

СРПСКИ ЈЕЗИК

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

22

ВИДОВИЋ САЊА

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I – IV РАЗРЕД

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

23

ОМЧИКУС МИЛАНА

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

24

КОСТИЋ СУЗАНА

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

25

ОРЕЉ СОФИЈА

НЕМАЧКИ  ЈЕЗИК

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

26

ПЕТРОВИЋ ТИЈАНА

НЕМАЧКИ  ЈЕЗИК

НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ

27

ВАСИЋ ДАЛИБОРКА

ХЕМИЈА

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

28

КУРЈАКОВ ЂОРЂЕ

МУЗИЧКА КУЛТУРА

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

29

ПАНТОВИЋ ВЕСНА

ЛИКОВНА КУЛТУРА

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

30

ШОВЉАКОВ МАРА

ИСТОРИЈА

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

31

СТЕПАНОВИЋ СЛАВИЦА

ИСТОРИЈА

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

32

ЗУБЕР МИРОСЛАВ

ГЕОГРАФИЈА

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

33

ЕРИЋ ЉИЉАНА

ГЕОГРАФИЈА

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

34

ВАРАЈИЋ СНЕЖАНА

ФИЗИКА

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

35

РАНДЕЉ ДАРКО

МАТЕМАТИКА

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

36

РАНДЕЉ БРАНКА

МАТЕМАТИКА

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

37

ЂОРЂЕВИЋ СЛОБОДАНКА

МАТЕМАТИКА

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

38

ГРАИЋ НАТАША

БИОЛОГИЈА

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

39

СТАНАР МИЛИЦА

БИОЛОГИЈА

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

40

ДУКИЋ САВА

ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

41

ПУЛЕТИЋ НЕБОЈША

ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

42

АДАМОВИЋ ГОРДАНА

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

43

КЛИСАРИЋ РАЈКО

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

44

БИКИЦКИ ИРЕНА

ИЗБОРНИ СПОРТ

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

45

ШИМУНОВИЋ КАТАРИНА

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

ПОЛОЖЕН ИСПИТ

46

КУРЈАКОВ НАДА

ВЕРОНАУКА – СРПСКО ПРАВОСЛАВНА

НЕ ПОСТОЈИ ОБАВЕЗА ПОЛАГАЊА ИСПИТА