OСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ

Основна школа “Десанка Максимовић” основана је 1950. године. Има око 700 ученика који су распоређени у 31 одељење. У школи се постоји продужени боравак за децу нижих разреда. У дворишту школе, налази се посебан објекат који има функцију сале за физичко васпитање. У свим учионицама у школи омогућен је приступ Интернет, све учионице су опремљене пројекторима и LCD телевизорима.  У школи има 65 запослених, од којих је 46 наставника и 4 стручна сарадника. Школа ради у две смене, а настава се одвија на српском језику.

Mисија школе

Ми смо сеоска школа са дугом традицијом. Налазимо се у близини Дунава, у здравом и безбедном окружењу. Сарађујемо са локалном заједницом. Наставни кадар наше школе је спој младости и искуства спреман на промене. Постижемо добре резултате у музици и спорту.

Визија школе

            Желимо да постанемо добро уређен систем са јасном поделом улога и одговорности, који се непрестано развија, у ком се препознају и развијају индивидуални потенцијали и могућности ученика. Перманентним побољшањем квалитета наставе и учења, кроз усавршавање и опремање желимо да постанемо школа успешних и срећних ученика и наставника и задовољних родитеља.