ОШ „Десанка Максимовић“ Футог

Царице Милице 1

21410 Футог

e-mail: desanka@neobee.net

Тел: 021/891-100; 021/891-200; 021/895-243