Јавна набавка 01/2017

Конкурсну документацију можете преузети овде (позив, конкурсна документација, одлука, обавештење о закљученом ууговору)