Јавна набавка 01/2016

Конкурсну документацију можете преузети овде (позив, конкурсна документација, одлука о додели уговора, обавештење о закљученом уговору)