Јавна набавка 05/2019

Конкурсну документацију можете преузети овде (позив, конкурсна документација, одлука о додели уговора, обавештење о закљученом уговору )