Јавна набавка 02/2018

Конкурсну документацију можете преузети овде (позивконкурсна документација , измена и допуна конкурсне документације, обавештење о продужењу рока, одлука)