О Футогу

 Географски положај Варош на левој обали Дунава, на алувијалној тераси, на 82 m надморске висине, 6-7 km удаљен од Новог Сада, Бачка (Србија). Пошто је …