8. јун – свечана подела сведочанстава и диплома ученицима VIII разреда у 18:00 часова

14. јун је последњи наставни дан за ученике од I до VII разреда.               

24. јун – подела ђачких књижица ученицима од I до VII разреда             

9:00 часова – ученицима непарне смене                                                

9:30 часова – ученицима парне смене

24. јун – свечани пријем првака у 10:30h